Hướng dẫn sử dụng Dẫn Truyện
Dẫn Truyện là một sản phẩm cho phép bạn kết hợp giữa viết và chơi. Nếu đây là một khái niệm mới đối với bạn, thì xin đừng lo lắng! Một khi bạn đã hiểu được luật chơi của Dẫn Truyện, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Bản hướng dẫn sử dụng chi tiết dưới đây sẽ có ích cho bạn.
Truy cập vào Dẫn Truyện tại địa chỉ https://www.dantruyen.com/
Tham khảo truyện mẫu: Tử Ấn

Giới thiệu sơ lược

    3.

Vai trò Người chơi

Khái niệm cơ bản

    3.

Thực hiện Hành động

Phát triển Nhân vật

Vai trò Quản trò

Bắt đầu phân cảnh

    2.

Dẫn dắt câu chuyện

Vai trò Quản trò

Khởi tạo Phòng chơi

Mời người tham gia

    2.
    Chia sẻ

Giấy tờ Dẫn Truyện

Changelog

Last modified 1yr ago