Chính sách bảo mật

Các chính sách và điều khoản liên quan đến bảo mật của Dẫn Truyện

Chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu. Thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, và vì thế chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của bạn.

Dẫn Truyện, một dịch vụ của công ty cổ phần WEEA, JSC. (“WEEA”) cung cấp cho bạn văn bản Chính sách bảo mật dưới đây để thông báo cho bạn về chính sách và các quy trình có liên quan đến việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được từ người dùng của Dẫn Truyện.

Bằng việc sử dụng Dẫn Truyện, bạn chấp nhận những điều khoản được đưa ra trong Chính sách bảo mật dưới đây cùng với Điều khoản sử dụng.

Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi

Khi bạn tạo một tài khoản Dẫn Truyện, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một địa chỉ thư điện tử (email), tên đầy đủ và tên người dùng (username). Bạn cũng có thể cung cấp một ảnh cá nhân để sử dụng làm ảnh đại diện (avatar) cho tài khoản, cũng như một đoạn văn bản mô tả cá nhân. Bạn cũng có thể bổ sung thông tin các tài khoản mạng xã hội của bạn. Tất cả các thông tin này đều được hiển thị với tất cả mọi người, loại trừ địa chỉ hòm thư điện tử của bạn. Bạn có quyền chỉnh sửa tất cả các thông tin trên, loại trừ tên người dùng, vào bất kỳ lúc nào.

Thông tin chúng tôi thu thập tự động

Chúng tôi thu thập dữ liệu về hành vi của người dùng trên website của mình cho mục đích phân tích và sửa lỗi, nhằm mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ của Dẫn Truyện cho tất cả mọi người.

Máy chủ của chúng tôi tự động lưu lại thông tin từ trình duyệt của bạn mỗi khi bạn truy cập vào website, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, trang web mà bạn đang truy cập trước khi bạn truy cập vào website của chúng tôi, và các số liệu khác.

Vấn đề chia sẻ thông tin

Chỉ có các nhân viên cũng như các đối tác kỹ thuật của Dẫn Truyện mới có quyền kiểm tra thông tin tài khoản của bạn để phục vụ cho mục đích vận hành của Dẫn Truyện.

Dẫn Truyện có quyền cung cấp thông tin cá nhân của bạn khi có sự yêu cầu của pháp luật.

Vấn đề lưu trữ thông tin

Tất cả các thông tin cá nhân nêu trên đều được lưu trữ trên các máy chủ cơ sở dữ liệu hạn chế.

Cách thức chúng tôi liên lạc với bạn

Chúng tôi sử dụng thư điện tử (email) để giúp cập nhật cho bạn về hình hình tương tác của các nội dung bạn đang theo dõi trên Dẫn Truyện. Đôi khi, chúng tôi sẽ gửi các email mang tính marketing hoặc mang tính thông báo về những sự thay đổi trong vận hành của Dẫn Truyện.

Cookie

Cookie là một chuỗi thông tin mà một trang web lưu trữ lại trên máy tính của người truy cập, và là chuỗi thông tin mà trình duyệt của người truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi người đó quay lại. Dẫn Truyện sử dụng cookie để giúp xác định và theo dõi lượt khách truy cập, cách họ sử dụng trang web của chúng tôi, cũng như các tùy chọn truy cập trang web khác. Nếu một người truy cập Dẫn Truyện không muốn lưu lại cookie trên máy tính của mình, họ nên cài đặt để trình duyệt của mình từ chối cookie trước khi sử dụng trang web, và chấp nhận rằng có thể một số chức năng của trang web sẽ không khả dụng nếu không có sự hỗ trợ của cookie.

Lưu trữ dữ liệu cục bộ HTML5

Lưu trữ dữ liệu cục bộ HTML5 là một chuỗi thông tin mà một trang web lưu trữ lại trên máy tính của người truy cập, và là chuỗi thông tin mà trình duyệt của người truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi người đó quay lại. Dẫn Truyện sử dụng lưu trữ dữ liệu cục bộ để sao lưu một số những dữ liệu đầu vào nhất định của người dùng mà chưa được lưu lại vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi, ví dụ như nội dung nháp.

Nếu có bất kỳ câu hỏi gì về văn bản Chính sách bảo mật nêu trên, vui lòng liên hệ cho chúng tôi tại admin@dantruyen.com.