Điều khoản sử dụng

Chi tiết các điều khoản sử dụng mà người dùng cần biết trước khi tham gia vào Dẫn Truyện

Website Dẫn Truyện là một sản phẩm dịch vụ của công ty cổ phần WEEA, JSC (WEEA). Sử dụng dịch vụ của Dẫn Truyện đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những Điều khoản Sử dụng Dịch vụ cũng như Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Sự đồng thuận với các điều khoản

 1. Bằng cách sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Dẫn Truyện, bạn đồng ý với (1) các điều khoản và điều kiện của Điều khoản Dịch vụ và (2) Chính sách bảo mật của chúng tôi.

 2. Chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản Dịch vụ này bất cứ lúc nào. Sửa đổi và cập nhật sẽ có hiệu lực sau 3 ngày kể từ khi chúng được đăng. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản Dịch vụ này được coi là trao quyền cho bên thứ ba nào.

 3. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho doanh nghiệp, doanh nghiệp đó sẽ chấp nhận các điều khoản này. Doanh nghiệp đó sẽ phải chịu trách nhiệm và bồi thường cho Dẫn Truyện và các nhân viên của Dẫn Truyện từ bất kỳ khiếu nại, kiện tụng hoặc hành động nào phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc vi phạm các điều khoản này, bao gồm mọi trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí phát sinh từ khiếu nại, thua lỗ, thiệt hại, phù hợp, bản án, chi phí kiện tụng và phí luật sư.

Khả năng chấp thuận Điều khoản Dịch vụ

Dẫn Truyện chỉ dành cho đối tượng khách hàng từ 13 tuổi trở lên. Nếu dưới 13 tuổi, bạn cần nhận được sự đồng thuận của của người giám hộ cho phép sử dụng dịch vụ.

Bạn xác nhận rằng bạn có thẩm quyền tham gia vào các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, xác nhận, đại diện và bảo đảm được quy định trong Điều khoản Dịch vụ này và tuân thủ Điều khoản Dịch vụ này.

Dịch vụ

 1. Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng Dẫn Truyện.

 2. Dịch vụ có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của WEEA. Chúng tôi không kiểm soát được và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Ngoài ra, WEEA sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng Dẫn Truyện không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

 3. Theo đó, chúng tôi khuyến khích bạn nhận thức được rõ khi rời khỏi Dẫn Truyện và đọc các điều khoản và điều kiện cũng như các chính sách khác của mỗi trang web khác mà bạn truy cập.

Các hành vi nghiêm cấm

 1. Cấm mọi hành vi xúc phạm, thóa mạ, bôi nhọ danh dự người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).

 2. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, xuyên tạc và chống phá nhà nước Việt Nam, kích động bạo lực, tuyên truyền tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục, tiết lộ bí mật quốc gia và những hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp phát hiện, chúng tôi có quyền cung cấp thông tin của người vi phạm cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

 3. Không được sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

 4. Không được xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/hoặc bất kỳ dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ và các thành viên của Dẫn Truyện.

 5. Không được phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác, đưa ra tuyên bố hoặc đại diện cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà người sử dụng không được uỷ quyền phát ngôn hoặc nhằm mục đích trục lợi cá nhân gây sự nhầm lẫn đối với những thành viên cùng tham gia Dẫn Truyện.

Tài khoản người dùng

 1. Để sử dụng các tính năng của Dẫn Truyện, bạn sẽ phải tạo tài khoản người dùng Dẫn Truyện.

 2. Không được sử dụng tài khoản người dùng của người khác khi không được phép.

 3. Khi tạo tài khoản người dùng của bạn, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên tài khoản của mình và bạn phải bảo mật mật khẩu tài khoản của mình. Bạn phải thông báo cho WEEA ngay lập tức về mọi vi phạm bảo mật hoặc việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

 4. Mặc dù WEEA sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất của bạn do bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những tổn thất của Dẫn Truyện hoặc những người khác do việc sử dụng trái phép đó.

Sử dụng chung dịch vụ

WEEA cho phép bạn truy cập và sử dụng Dẫn Truyện như được quy định trong Điều khoản Dịch vụ này, miễn là:

 1. Bạn không thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của Dẫn Truyện ngoài những quyền sử dụng của người dùng mà Dẫn Truyện đã chỉ định rõ.

 2. Bạn đồng ý không sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn: rô bốt, trình thu thập thông tin (Spider) hoặc “người đọc ngoại tuyến” truy cập Dịch vụ theo cách cố gắng giả mạo sự hiện diện của người dùng truy cập trang web nhằm thay đổi lượng người đọc, lượng tương tác trên Dẫn Truyện.

 3. Như đã nói ở trên, WEEA cho phép các nhà khai thác công cụ tìm kiếm công khai sử dụng trình thu thập thông tin (Spider) để sao chép Nội dung từ trang web với mục đích duy nhất và trong phạm vi cần thiết để tạo các mục có thể tìm kiếm công khai của Nội dung chứ không phải lưu trữ Nội dung đó. WEEA có quyền thu hồi toàn bộ các ngoại lệ này hoặc trong các trường hợp cụ thể.

 4. Bạn đồng ý không thu thập hoặc thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm tên tài khoản người dùng, từ Dẫn Truyện hoặc sử dụng các hệ thống liên lạc do Dẫn Truyện cung cấp (ví dụ: nhận xét, đăng) cho bất kỳ mục đích chào mời thương mại nào.

 5. Tuân thủ tất cả các luật hiện hành khi sử dụng Dịch vụ.

 6. WEEA có quyền ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ bất cứ lúc nào.

Chấm dứt sử dụng dịch vụ

 1. Bạn có quyền chấm dứt sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào bằng cách yêu cầu xóa tài khoản và ngưng mọi giao dịch liên quan.

 2. Nếu xảy ra vi phạm các Điều khoản, tùy theo mức độ vi phạm, người dùng sẽ được nhắc nhở bằng tin nhắn hay email hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.

 3. Trường hợp người sử dụng vi phạm phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, Nhà cung cấp có thể đưa vụ việc ra cơ quan quản lý Nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bản quyền

 1. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện của họ và tin rằng bất kỳ Nội dung nào trên Dẫn Truyện vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi bằng bất kỳ phương tiện nào được liệt kê tại trang Liên hệ. WEEA sẽ xem xét và phản hồi chậm nhất 72 giờ kể từ khi nhận phản hồi.

 2. Nếu WEEA nhận được thông báo phản đối, chúng tôi sẽ tiến hành xác nhận theo các quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ khóa tạm thời hoặc vĩnh viễn Nội dung bị nghi ngờ vi phạm bản quyền.

 3. Bạn có quyền sở hữu mọi nội dung gốc do bạn đăng lên Dẫn Truyện. Quyền của bạn đối với các nội dung khác, bao gồm các nội dung của người dùng khác, nội dung của Dẫn Truyện, nội dung của các bên đối tác của Dẫn Truyện, sẽ phụ thuộc vào giấy phép của từng truyện một cách độc lập.

 4. WEEA không có quyền sở hữu bất kỳ nội dung nào do bạn đăng lên Dẫn Truyện. Bằng cách sử dụng dịch vụ Dẫn Truyện, bạn cấp cho WEEA một giấy phép sử dụng với quy mô toàn cầu không độc quyền, có thể chuyển giao, có thể tạo giấy phép thứ cấp, miễn phí tiền tác quyền để có thể sử dụng, sao chép, lưu trữ, biểu diễn hoặc trưng bày tại nơi công cộng, phân phối, sửa đổi và chuyển ngữ đối với tất cả các nội dung mà bạn đăng lên Dẫn Truyện. WEEA chỉ có thể sử dụng các nội dung này vào mục đích vận hành hoặc marketing cho Dẫn Truyện. Giấy phép trưng bày nội dung của bạn trên Dẫn Truyện sẽ bị hủy bỏ khi nội dung bị xóa đi theo Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của Dẫn Truyện.

Bảo đảm & tuyên bố từ chối trách nhiệm

Ngoài những gì được nêu rõ trong các điều khoản này hoặc trong các điều khoản bổ sung, Dẫn Truyện sẽ không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào khác về Dịch vụ. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các bảo đảm khác.

Bồi thường

Việc bồi thường sẽ được WEEA thực hiện theo pháp luật Việt Nam và Điều khoản Dịch vụ. Nếu có các thỏa thuận khác giữa bạn và WEEA, chúng sẽ thay thế các Điều khoản Dịch vụ này.

Nếu có bất kỳ câu hỏi gì về các Điều khoản dịch vụ nêu trên, vui lòng liên hệ cho chúng tôi tại [email protected].