Giấy phép sở hữu của quản trò
Phiên bản đầy đủ của Giấy phép sở hữu của quản trò
Giấy phép này là thỏa thuận giữa bạn, WEEA, JSC (“WEEA”), những người tham gia khác trong phòng chơi này, những người dùng đang sử dụng dịch vụ Dẫn Truyện khác và công chúng nói chung. Bằng việc tham gia vào một phòng chơi sử dụng giấy phép này, bạn đồng ý với những điều khoản của giấy phép. Giấy phép này được áp dụng riêng cho tất cả những phòng chơi có sử dụng giấy phép này, và không được áp dụng với những phòng chơi hay những khía cạnh khác của trang web Dẫn Truyện.

Tham gia vào Phòng chơi

Người khởi tạo và dẫn dắt phòng chơi là “quản trò”. Những người tham gia phòng chơi và điều khiển các nhân vật là “người chơi”. Bất kỳ người nào hiện tại đang nắm giữ một trong hai vai trò trên đều được coi là một “người tham gia”.
Nếu bạn là người chơi, bạn có thể rời khỏi phòng chơi bằng cách sử dụng nút “rời phòng chơi” hoặc “chuyển giao” trên màn hình Phòng chờ. Nếu bạn chuyển giao nhân vật của mình, quản trò có quyền giao lại nhân vật của bạn cho một người tham gia khác.
Nếu bạn là người chơi, quản trò có quyền mời bạn ra khỏi phòng chơi, vào bất cứ lúc nào và vì bất cứ lý do gì, bằng cách từ bỏ nhân vật của bạn.
Bất kể vai trò của bạn là gì, WEEA có quyền mời bạn ra khỏi phòng chơi nói riêng và nền tảng Dẫn Truyện nói chung vào bất cứ lúc nào nếu bạn vi phạm Điều khoản sử dụng của Dẫn Truyện.
Quyền của bạn trong giấy phép này sẽ bị hủy bỏ khi bạn rời khỏi hoặc bị mời ra khỏi phòng chơi, trừ khi được chỉ định rõ trong giấy phép này, ví dụ như quyền sở hữu nội dung của bạn.

Quyền sở hữu và sử dụng nội dung

Bạn đồng thuận rằng tất cả các nội dung gốc do bạn đăng lên phòng chơi này thuộc hoàn toàn sở hữu của quản trò. quản trò có quyền sử dụng nội dung gốc từ phòng chơi bên ngoài phòng chơi, bao gồm với mục đích thương mại và không cần phải ghi công. quản trò cấp cho bạn một giấy phép giới hạn cho phép bạn sử dụng nội dung gốc từ phòng chơi duy nhất bên trong nội dung phòng chơi. Quyền sử dụng nội dung từ phòng chơi trong phòng chơi sẽ hủy bỏ nếu bạn rời khỏi hoặc bị mời ra khỏi phòng chơi vì bất cứ lý do gì. Việc sử dụng nội dung từ phòng chơi trong phòng chơi của bạn sẽ không được diễn giải theo hướng bất lợi cho quyền sở hữu của quản trò.
Quản trò có thể chỉnh sửa hoặc xóa bất cứ nội dung nào được đăng lên bởi bất cứ người tham gia nào vào bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì, và phụ thuộc vào giới hạn chức năng của trang web. quản trò có thể xóa phòng chơi vào bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì. Những người tham gia ngoài quản trò không thể xóa được nội dung.
Phòng chơi có thể được dựa trên một một tập các nội dung tạo sẵn, gọi là “Bối cảnh”, mà có thể được tái sử dụng trong quá trình chơi. Cá nhân hoặc đơn vị tạo nên Bối cảnh mà một phòng chơi sử dụng được gọi là “tác giả”. Bối cảnh mà bạn sử dụng, nếu có, có thể sẽ ảnh hưởng tới quyền của bạn trong giấy phép này.
Nếu phòng chơi được dựa trên một Bối cảnh, bạn công nhận rằng bạn không có quyền sở hữu nội dung Bối cảnh, trừ khi bạn chính là tác giả. Bạn công nhận rằng tác giả có quyền tạo ra thêm những nội dung hay tác phẩm có liên quan tới nội dung Bối cảnh và các nội dung hay tác phẩm này có thể sẽ có những nét giống với những nội dung đã được đăng trên Dẫn Truyện. Bạn công nhận rằng WEEA và tác giả không chịu trách nhiệm cho bất cứ chấn thương, thương tổn, mất mát nào đến từ việc bạn sử dụng Dẫn Truyện, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, bất kỳ tuyên bố xâm phạm bản quyền hay đánh cắp tài sản trí tuệ nào khác. Bạn từ bỏ quyền khởi kiện WEEA và tác giả đối với bất kỳ lý do gì đến từ việc bạn sử dụng Dẫn Truyện và nội dung Bối cảnh. Bạn đồng ý bồi thường WEEA và tác giả cho mọi chi phí liên quan đến mọi việc tố tụng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, các chi phí tòa án, chi phí luật sư, và chi phí phúc thẩm. Bạn đồng ý sẽ không gây hại, không sử dụng sai mục đích, không bôi nhọ nội dung của Bối cảnh. Bạn đồng ý rằng tác giả có thể sử dụng nội dung từ phòng chơi bên ngoài phòng chơi và cho các mục đích thương mại, với điều kiện những người tham gia vào phòng chơi được ghi công.
Nếu phòng chơi sử dụng một Bối cảnh “miễn phí”, quản trò có quyền sử dụng nội dung của Bối cảnh bên ngoài Dẫn Truyện cho mục đích thương mại, nếu như giấy phép của phòng chơi cho phép. Nếu phòng chơi sử dụng một Bối cảnh “mở”, quản trò có quyền sử dụng nội dung của Bối cảnh bên ngoài Dẫn Truyện cho mục đích phi thương mại, nếu như giấy phép của phòng chơi cho phép. Nếu phòng chơi sử dụng một Bối cảnh “đóng”, quản trò không có quyền sử dụng nội dung của Bối cảnh bên ngoài Dẫn Truyện. Nếu quản trò chính là tác giả của Bối cảnh, quản trò có thể sử dụng nội dung của bối cảnh bên ngoài Dẫn Truyện cho mọi mục đích và không cần ghi công.

Các điều khoản khác

WEEA có quyền điều chỉnh các điều khoản của giấy phép này vào bất cứ lúc nào sau khi đã thông báo cho bạn, và sẽ có hiệu lực trong vòng 03 ngày sau khi bạn nhận được thông báo.
Giấy phép này đại diện cho sự đồng thuận giữa tất cả các bên. Mọi chi tiết thiếu rõ ràng trong giấy phép này sẽ được diễn giải sao cho có lợi nhất cho việc củng cố tính chia sẻ và tính mở của nội dung. Giấy phép này sẽ không được diễn giải để làm có lợi hay gây bất lợi cho bất kỳ bên nào.
Giấy phép này phụ thuộc vào các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ Dẫn Truyện của bạn, ví dụ như Điều khoản sử dụng. Trong trường hợp mâu thuẫn giữa giấy phép này và Điều khoản sử dụng, Điều khoản sử dụng sẽ thay thế cho giấy phép này.
Trong phạm vi pháp luật áp dụng cho phép, bạn từ bỏ bất kỳ tham chiếu nào đến pháp luật mà khiến cho một điều khoản nào đó trong thỏa thuận này trở nên vô hiệu. Trong trường hợp một điều khoản của Thỏa thuận này bị coi là vô hiệu, nó sẽ được diễn giải để đáp ứng mục đích đã định nhiều nhất có thể được cho phép bởi pháp luật áp dụng và các điều khoản còn lại sẽ giữ nguyên hiệu lực.
Last modified 1yr ago