Cấu trúc một game

Cấu trúc và cách hoạt động cơ bản của một game trong Dẫn Truyện

Phân cảnh

Tương tự như sách hay phim ảnh, các câu chuyện trong Dẫn Truyện cũng sẽ được hé lộ và tịnh tiến qua một chuỗi các phân cảnh. Khi bắt đầu một phân cảnh mới, Người dẫn có tạo ra các thử thách bằng cách đặt ra các thẻ bài của mình.

Một phân cảnh cơ bản thực hiện bởi Người dẫn

Người dẫn không nhất thiết phải đặt ra một thử thách ngay khi bắt đầu phân cảnh. Người dẫn có thể lựa chọn dẫn dắt câu chuyện cho người chơi trước, sau đó mới đưa ra thử thách để giữ được nhịp độ truyện mong muốn.

Thử thách đặt ra sẽ là một chướng ngại vật cản đường các nhân vật. Đó có thể là một nhân vật, một cá thể nào đó, một sự vật hay một sự việc nào đó. Ví dụ: dung nham nóng chảy, bầy sói, mẹ chồng, cơn ác mộng, v.v.

Mỗi thử thách sẽ có một lượng điểm nhất định. Lượng điểm này tượng trưng cho số lượng thẻ bài mà Người chơi phải đưa ra để vượt qua được thử thách này. Lượng điểm càng lớn thì thử thách càng khó.

Một khi Người dẫn đã đặt ra các thẻ bài của mình xong, họ sẽ viết một đoạn văn ngắn để mô tả tình huống, và Người chơi sẽ có thể bắt đầu ngay!

Thực hiện hành động

Khi phân cảnh đã sẵn sàng, thì người chơi sẽ có thể bắt đầu thực hiện hành động. Điều này có nghĩa là họ sẽ sử dụng các thẻ bài của mình để mô tả và thể hiện cho thấy nhân vật của họ đã vượt qua thử thách của Người dẫn như thế nào.

Một bài post hành động cơ bản bởi Người chơi

Như đã nói đến trong trang giới thiệu Thẻ bài, các Người chơi sẽ nhận được các thẻ bài nhân vật khi họ khởi tạo hoặc nhận một nhân vật cho mình. Đồng thời, họ cũng sẽ nhận được thêm các thẻ bài mới trong quá trình chơi từ Người dẫn. Việc bạn sử dụng thẻ bài nào sẽ quyết định kết quả của các tình huống trong truyện.

Các thẻƯu điểmNhược điểm tượng trưng cho những năng lực hay những thiếu sót làm nên con người của nhân vật. Bạn sẽ bắt đầu với một lượng thẻ nhất định mỗi loại (tùy thuộc vào thiết lập phòng bởi Quản trò), cộng thêm một số thẻ bài "ngẫu hứng", có nghĩa là bạn có thể xác định các thẻ này bất cứ lúc nào bạn cần thay vì lúc bạn khởi tạo hay nhận nhân vật.

Các thẻ bài khác của Người chơi bao gồm:

  • Động lực: Động lực thúc đẩy cho nhân vật này hành động. Sử dụng để vượt qua thử thách.

  • Vật phẩm: Vật dụng hoặc một kiến thức nào đó (ví dụ như mật khẩu) giúp cho nhân vật có một lợi thế nào đó. Sử dụng để vượt qua thử thách.

  • Mục tiêu: Các nhiệm vụ mà người chơi có thể lựa chọn thực hiện để nhận được phần thưởng. Không dành để vượt qua thử thách. Người chơi có thể đặt ra thẻ này và hành động sao cho tương ứng với yêu cầu mà thẻ này đưa ra để đạt được mục tiêu và nhận thưởng.

Ví dụ

  • Người chơi sử dụng thẻ bàiĐảm đang để vượt qua thử tháchChặt gà đưa ra bởi nhân vật Mẹ chồng.

  • Người chơi sử dụng thẻ bàiMật khẩu để vượt qua thử tháchCửa khóa mã.

  • Người chơi sử dụng thẻ bàiThống nhất đất nước để vượt qua thử tháchĐánh hầm tướng Christian de Castries.

Quyền điều khiển câu chuyện

Khi sử dụng các thẻ bài để vượt qua thử thách đặt ra bởi Người dẫn, bạn cũng có cơ hội nắm được quyền điều khiển câu chuyện. Điều này có nghĩa là bạn có quyền viết ra kết quả của thử thách, dựa trên gợi ý kết quả mà Người dẫn đã nêu trong thẻ Thử thách mà họ đặt ra.

Nếu số lượng thẻƯu điểm bạn đưa ra nhiều hơn số lượng thẻNhược điểm, bạn có thể viết ra một kết quả có lợi cho bạn (Kết quả tốt). Ngược lại, nếu số lượng thẻNhược điểm bạn đưa ra nhiều hơn số lượng thẻƯu điểm, bạn vẫn có quyền viết ra kết quả thử thách, nhưng sẽ phải chấp nhận một mất mát hay một điều kiện nào đó (Kết quả yếu).

Các thẻĐộng lực Vật phẩm vẫn sẽ giúp bạn hoàn thành được thử thách, nhưng sẽ không giúp đưa đẩy kết quả thử thách theo chiều hướng nào cả.

Tịnh tiến câu chuyện

Một khi các Người chơi đã vượt qua được thử thách, thì phân cảnh đó sẽ có thể hoàn thành. Người dẫn có thể cho kết thúc phân cảnh và bắt đầu một phân cảnh mới, hoặc có thể cho tiếp tục phân cảnh bằng cách đặt ra thêm những thử thách mới.

Quy trình chơi này giúp đảm bảo mỗi phân cảnh đều được diễn ra một cách thú vị, giúp tịnh tiến câu chuyện, và tạo cơ hội cho tất cả mọi người có thể tham gia vào trải nghiệm kể chuyện!