Giao diện phòng chơi

Giới thiệu về các yếu tố và chức năng xuất hiện trên giao diện một phòng chơi trong Dẫn Truyện

Di chuyển qua lại giữa các giao diện của phòng chơi

Bạn có thể nhấn vào các thẻ khác nhau tại thanh điều hướng trên mục header của phòng chơi để chuyển sang các giao diện khác thuộc về phòng chơi này.

Thanh điều hướng trên header của phòng chơi

Có tổng cộng năm thẻ giao diện chính:

  1. Phòng chờ

  2. Nội dung

  3. Nhân vật

  4. Thẻ bài

  5. Thảo luận

Phòng chờ
Nội dung
Nhân vật
Thẻ bài
Thảo luận
Phòng chờ

Giao diện Phòng chờ

Khi bạn bước vào một phòng chơi mới, giao diện đầu tiên bạn nhìn thấy sẽ là giao diện Phòng chờ. Giao diện này sẽ hiển thị tất cả những thông tin người đọc cần biết về phòng chơi này, cũng như bao gồm cả những yếu tố giúp tạo ấn tượng cho phòng chơi. Nếu bạn là Quản trò, bạn có thể thiết lập các thông tin trên màn hình này thông qua màn hình Cài đặt.

Nội dung

Giao diện Nội dung

Giao diện Nội dung trong một phòng chơi

Đây là giao diện nội dung chính của phòng chơi, và cũng là nơi tất cả các diễn biến nội dung của truyện được xây dựng và hiển thị. Người dùng cũng có thể bình luận vào các bài đăng tại giao diện này nếu được cho phép.

Nhân vật

Giao diện Nhân vật

Danh sách các nhân vật đang hoạt động hiện tại của phòng chơi

Đây là giao diện hiển thị danh sách các nhân vật đang hoạt động hiện tại của phòng chơi. Bạn có thể nhấn vào từng nhân vật để xem thông tin chi tiết hơn về nhân vật đó.

Nếu bạn là người tham gia vào phòng chơi, đây cũng là nơi bạn tạo một nhân vật cho riêng mình hoặc chọn một nhân vật đã được tạo sẵn.

Thẻ bài

Giao diện Thẻ bài

Giao diện hiển thị tất cả các loại thẻ bài hiện đang được sử dụng và hiện có trong phòng chơi.

Giao diện vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Thảo luận

Giao diện Bình luận

Giao diện Thảo luận trong phòng chơi

Giao diện hiển thị các bình luận thảo luận chung về phòng chơi. Những người tham gia chơi có thể dụng giao diện này để trao đổi và thống nhất về quy tắc, thông số hay nội dung của truyện. Những người theo dõi cũng có thể sử dụng giao diện này để chia sẻ và bình luận về phòng chơi và truyện.