Thẻ bài

Tổng quan về cơ chế thẻ bài của Dẫn Truyện

Một phần không thể thiếu với Dẫn Truyện là các tấm thẻ bài. Các tấm thẻ bài này đại diện cho những khía cạnh khác nhau trong một câu chuyện, ví dụ như các đặc điểm của nhân vật, các vật phẩm, các đối tượng hay các tình huống khác nhau. Những người chơi sẽ sử dụng các tấm thẻ bài này để tạo ra những tình huống thú vị, mô tả các hành động, và giúp tịnh tiến câu chuyện. Bạn có thể hình dung các tấm thẻ bài này như là những gợi ý viết lách (writing prompt), giúp bạn hình dung ra những ý tưởng để viết.

Các loại thẻ bài của Dẫn Truyện

Mỗi một game trong Dẫn Truyện sẽ có một bộ thẻ bài. Quản trò sẽ tạo ra các thẻ bài khi họ khởi tạo một phòng chơi mới. Nếu Quản trò sử dụng một Bối cảnh tạo sẵn từ Thư viện Bối cảnh của Dẫn Truyện, một bộ thẻ bài tạo sẵn cũng sẽ được cung cấp cùng với Bối cảnh đó. Những người chơi cũng có thể tự tạo ra những thẻ bài "mới toanh" của riêng mình ngay trong quá trình chơi!

Thẻ bài Quản trò

Quản trò có hai loại thẻ bài riêng, được sử dụng để xây dựng nên các phân cảnh trong một câu chuyện và đưa ra những thử thách cho người chơi vượt qua.

Biểu tượng

Tên

Mô tả

Nơi chốn

Địa điểm nơi diễn ra phân cảnh hiện tại trong câu chuyện.

Thử thách

Sử dụng để đưa ra những thử thách cho các người chơi vượt qua. Thử thách có thể là một nhân vật, đối tượng, sự vật và sự việc nào đó không cụ thể.

Thẻ bài Người chơi

Người chơi có tổng cộng năm loại thẻ bài, sử dụng để tạo nên nhân vật của họ, mô tả hành động của nhân vật trong câu chuyện, và để vượt qua các thứ thách của Người dẫn.

Biểu tượng

Tên

Mô tả

Cung cấp

Ưu điểm

Điểm mạnh trong con người nhân vật này. Có thể là về tính cách, về hình thể, hoặc một năng lực đặc biệt nào đó. Sử dụng để vượt qua thử thách.

Mặc định

Nhược điểm

Trái ngược lại với điểm mạnh. Là những thiếu sót, yếu kém về khía cạnh nào đó trong con người nhân vật này. Sử dụng để vượt qua thử thách.

Mặc định

Động lực

Động lực thúc đẩy cho nhân vật này hành động. Số lần thực hiện là 3. Hoàn thành đủ 3 lần để nhận thưởng. Chỉ sử dụng 1 lần mỗi Phân cảnh. Sử dụng để vượt qua thử thách.

Mặc định

Vật phẩm

Công cụ mà người chơi có thể nhặt được và sử dụng để vượt qua các thử thách.

Người dẫn

Mục tiêu

Một mục tiêu, một nhiệm vụ nào đó mà nhân vật mong muốn thực hiện. Nếu thực hiện thành công, nhân vật sẽ nhận được một phần thưởng. Không dành để vượt qua thử thách & có thể sử dụng bất cứ lúc nào.

Người dẫn