Quản trò & Người chơi

Định hình các vai trò chính của những người dùng tham gia vào Dẫn Truyện.

Quản trò

Mỗi một phòng chơi trong Dẫn Truyện đều có một người Quản trò. Quản trò là người tạo lập phòng chơi, xây dựng bối cảnh, và đồng thời cũng là người dẫn dắt câu chuyện, tạo ra các thử thách để người chơi vượt qua trong câu chuyện.

Người chơi

Những người tham gia còn lại trong một phòng chơi là Người chơi. Mỗi Người chơi sẽ điều khiển một nhân vật của riêng mình. Những người chơi sẽ điều khiển các nhân vật của mình vượt qua những thử thách và tình huống đặt ra bởi Người dẫn.