Phòng chơi miễn phí & trả phí

Phân biệt sự khác nhau giữa hai loại phòng chơi trên Dẫn Truyện

Dẫn Truyện có hai loại phòng chơi là Phòng chơi miễn phíPhòng chơi trả phí. Bạn có thể trải nghiệm những tính năng cơ bản nhất của Dẫn Truyện với Phòng chơi miễn phí, và bạn có thể sở hữu và sử dụng Phòng chơi miễn phí mãi mãi. Nếu bạn mong muốn sử dụng đầy đủ những tính năng cao cấp của Dẫn Truyện, bạn có thể sử dụng Tem để tạo lập Phòng chơi trả phí.

Phân biệt tính năng giữa Phòng chơi miễn phí & Phòng chơi trả phí

Tính năng

Phòng chơi miễn phí

Phòng chơi trả phí

Giới hạn số lượng người chơi

Tối đa 03 người

Tối đa 20 người

Giới hạn chữ

Cố định ở:

  • 400 từ cho người chơi

  • 1000 từ cho người dẫn

Không giới hạn

Chế độ hiển thị phòng chơi

Cố định ở chế độ Công cộng

Tuỳ chọn

Định dạng văn bản

Không có

Đầy đủ

Độ dài game

Cố định số lượng phân cảnh:

2-3-1

Tuỳ chọn

Giấy phép bản quyền

Cố định ở giấy phép Chung

Tuỳ chọn

Phong cách chơi

Cố định ở phong cách Cân bằng

Tuỳ chọn

Huy hiệu đặc biệt

Không

Upload ảnh thumbnail

Không