Khái niệm cơ bản

Những gì bạn cần biết khi làm một Người chơi

Bạn mới tham gia Dẫn Truyện, và muốn làm quen với nền tảng bằng cách tham gia vào một Phòng chơi với tư cách là Người chơi. Vậy thì trước tiên bạn cần phải nắm được một số khái niệm khi tham gia vào một Phòng chơi, và các trang sau đây sẽ giúp giải thích cho bạn.