Nhân vật
Về các vấn đề liên quan đến nhân vật

Nhân vật tự tạo & Nhân vật tạo sẵn

Dẫn Truyện cung cấp ba lựa chọn trong việc khởi tạo nhân vật cho một Phòng chơi. Ba lựa chọn bao gồm:
  Tạo sẵn các nhân vật (gọi là nhân vật tạo sẵn) để người chơi có thể lựa chọn điều khiển
  Tạo sẵn các thẻ bài mẫu để người chơi tạo nhân vật của riêng mình nhưng vẫn sử dụng các thẻ bài tạo sẵn này
  Cho phép người chơi tạo nhân vật riêng cùng với những thẻ bài riêng
Ba lựa chọn này không nhất thiết phải độc lập với nhau. Quản trò có thể tạo sẵn các nhân vật, tạo sẵn các thẻ bài mẫu, đồng thời vẫn cho phép người chơi tự tạo nhân vật cùng với thẻ bài của riêng họ. Do đó, quyền tự do tạo nhân vật của bạn sẽ phụ thuộc vào thiết lập của Phòng chơi.

Giao diện khởi tạo nhân vật

Nếu thiết lập của Phòng chơi cho phép bạn tạo nhân vật riêng, bạn sẽ thấy nút Tạo nhân vật được khả dụng tại giao diện Nhân vật.
Giao diện khởi tạo nhân vật sẽ bao gồm các yếu tố liệt kê dưới đây.
Giao diện khởi tạo nhân vật

Thông tin cơ bản

Phần thông tin cơ bản của nhân vật bao gồm hai yếu tố:
  1.
  Tên nhân vật
  2.
  Mô tả nhân vật
  3.
  Hình ảnh đại diện

Thẻ bài

Các thẻ bài là yếu tố không thể thiếu của mỗi nhân vật. Như đã giới thiệu ở trang trước, khi bạn tạo nhân vật, bạn sẽ phải xác định bốn loại thẻ bài khác nhau, bao gồm:
  1.
  Bản chất: Có thể là nghề nghiệp, nghiệp vụ đã được huấn luyện, hay bất cứ điều gì giúp định hình nhân vật.
  2.
  Ưu điểm: Điểm mạnh trong con người nhân vật này. Có thể là về tính cách, về hình thể, hoặc một năng lực đặc biệt nào đó.
  3.
  Nhược điểm: Trái ngược lại với điểm mạnh. Là những thiếu sót, yếu kém về khía cạnh nào đó trong con người nhân vật này.
  4.
  Động lực: Động lực thúc đẩy cho nhân vật này hành động.

Gửi & Sửa nhân vật

Sau khi đã hoàn thành khởi tạo nhân vật, bạn sẽ gửi nhân vật lên hệ thống để Người dẫn cũng như những người theo dõi khác có thể thấy được nhân vật của bạn. Nếu Người dẫn có phản hồi cho nhân vật của bạn, họ có thể yêu cầu bạn sửa lại nhân vật.
Sau khi Người dẫn đã cho phép nhân vật của bạn tham gia, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu ngay.

Đọc thêm: Kinh nghiệm tạo nhân vật & tham gia phòng chơi

Last modified 1yr ago