Tham gia vào Phòng chơi

Các cách khác nhau để tham gia vào một Phòng chơi

Chấp nhận một lời mời trực tiếp

Khi một Quản trò gửi cho bạn một lời mời tham gia vào Phòng chơi, bạn sẽ nhận được một email từ Dẫn Truyện có chứa một đường link. Nếu bạn đã là một thành viên của Dẫn Truyện, bạn cũng sẽ nhận được một thông báo trực tiếp trên Dẫn Truyện có chứa đường link đó. Đường link này sẽ cho phép bạn tham gia vào Phòng chơi của người đó và bắt đầu tạo một nhân vật cho mình. Nếu bạn chưa phải là thành viên Dẫn Truyện, đường link đó cũng sẽ cho phép bạn đăng ký tham gia Dẫn Truyện.

Sử dụng giao diện Danh sách Phòng chơi

Đôi khi người Quản trò cũng muốn mở cửa Phòng chơi cho tất cả mọi người cùng có cơ hội tham gia. Trong trường hợp đó, họ sẽ thiết lập cho Phòng chơi được hiển thị tại giao diện Danh sách Phòng chơi dưới danh sách "Đang tuyển dụng." Đây là nơi mà bất cứ người dùng Dẫn Truyện nào cũng có thể sử dụng để tìm một Phòng chơi mới phù hợp cho mình.

Giao diện Phòng chơi

Giao diện Phòng chờ

Khi bạn bước vào một Phòng chơi trên Dẫn Truyện, giao diện đầu tiên bạn nhìn thấy sẽ là giao diện Phòng chờ. Mỗi Phòng chơi trên Dẫn Truyện đều có một Phòng chờ. Đây là nơi cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng thể về Phòng chơi này, bao gồm phần mô tả và bối cảnh, các thiết lập của phòng. Các thông tin này sẽ giúp bạn hiểu về nội dung và định hướng của Phòng chơi, và đưa ra quyết định xem bạn có thực sự muốn tham gia hay không.

Thanh điều hướng

Ngoài ra, trên thanh điều hướng của Phòng chờ, bạn cũng có thể nhấn vào thẻ Nhân vật để xem danh sách các nhân vật và những người dùng đang tham gia vào phòng. Bạn cũng có thể nhấn vào thẻ Thẻ bài để xem danh sách các loại thẻ bài đang được sử dụng hoặc đang khả dụng trong Phòng chơi này.

Một giao diện quan trọng khác nữa của Phòng chơi là giao diện Bình luận mà bạn cũng có thể truy cập thông qua thanh điều hướng của Phòng chơi. Giao diện này được coi như là một diễn đàn thủ nhỏ của Phòng chơi để mọi người cùng chia sẻ, thảo luận và thỏa thuận tất cả những gì liên quan đến Phòng chơi và nội dung của nó. Lưu ý rằng việc bạn có được bình luận hay không sẽ phụ thuộc vào thiết lập Phòng chơi do Quản trò của Phòng chơi quyết định.