Thẻ bài Người chơi
Giới thiệu về các loại Thẻ bài dành cho Người chơi
Người chơi có tổng cộng năm loại thẻ bài, sử dụng để tạo nên nhân vật của họ, mô tả hành động của nhân vật trong câu chuyện, và để vượt qua các thứ thách của Người dẫn.
Biểu tượng
Tên
Mô tả
Cung cấp
Ưu điểm
Điểm mạnh trong con người nhân vật này. Có thể là về tính cách, về hình thể, hoặc một năng lực đặc biệt nào đó. Sử dụng để vượt qua thử thách.
Mặc định
Nhược điểm
Trái ngược lại với điểm mạnh. Là những thiếu sót, yếu kém về khía cạnh nào đó trong con người nhân vật này. Sử dụng để vượt qua thử thách.
Mặc định
Động lực
Động lực thúc đẩy cho nhân vật này hành động. Số lần thực hiện là 3. Hoàn thành đủ 3 lần để nhận thưởng. Chỉ sử dụng 1 lần mỗi Phân cảnh. Sử dụng để vượt qua thử thách.
Mặc định
Vật phẩm
Công cụ mà người chơi có thể nhặt được và sử dụng để vượt qua các thử thách.
Người dẫn
Mục tiêu
Một mục tiêu, một nhiệm vụ nào đó mà nhân vật mong muốn thực hiện. Nếu thực hiện thành công, nhân vật sẽ nhận được một phần thưởng. Không dành để vượt qua thử thách & có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
Người dẫn
Khi mới bắt đầu, Người chơi sẽ không sở hữu thẻ Vật phẩm và Mục tiêu nào. Hai loại thẻ này chỉ có thể được cho phép hoặc được giao bởi Người dẫn.
Lưu ý là thẻ Mục tiêu được coi như một "nhiệm vụ phụ," và không được sử dụng để giải quyết thử thách. Thay vào đó, Người chơi sẽ thực hiện một hành động nào đó để phục vụ riêng cho mục tiêu đã nêu trên thẻ.
Last modified 1yr ago
Copy link