Quản lý Thẻ bài
Các hành động có thể thực hiện với Thẻ bài người chơi

Nhặt Thẻ bài

Nếu Người dẫn đã đặt xuống một hay nhiều thẻ bài
Vật phẩm
Mục tiêu, bạn có thể nhặt các thẻ bài này lên. Các thẻ này sẽ được đặt ra dưới dạng tập bài; nếu lựa chọn nhặt, bạn sẽ nhặt cả cả tập thẻ bài lên.
Bạn có thể sử dụng các thẻ
Vật phẩm để vượt qua các thử thách. Tuy nhiên, lưu ý là các thẻ này chỉ có giá trị tính điểm để hoàn thành thử thách, chứ không giúp thay đổi kết quả thử thách.
Các thẻ bài vật phẩm cho phép người chơi nhặt lên
Tương tự, bạn cũng có thể nhặt các thẻ
Mục tiêu do Người dẫn đặt xuống. Các thẻ này chính là các mục đích, hay "nhiệm vụ phụ" mà người chơi có thể chọn thi hành. Khi bạn hoàn thành hết một mục tiêu, bạn sẽ được thưởng một thẻ
Ưu điểm tùy ý.
Lưu ý rằng, các thẻ bài Người dẫn đặt xuống sẽ được tính theo tập bài. Mỗi khi bạn nhặt lên một loại thẻ bài, là bạn đang nhặt lên một tập bài.
Bạn có thể hình dung số lượng thẻ bài trong một tập bài
Vật phẩm đại diện cho số lần sử dụng của vật phẩm đó trước khi vật phẩm bị tiêu hao. Tương tự, số lượng thẻ bài trong một tập bài
Mục tiêu đại diện cho số lần bạn phải thực hiện mục tiêu đó trước khi bạn được nhận thưởng.
Ví dụ: Bạn nhặt lên một tập bài
Súng lục x3. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng vật phẩm "Súng lục" này tổng cộng 3 lần.
Ví dụ: Bạn nhặt lên một tập bài
Săn thỏ x5. Điều này có nghĩa là bạn phải thực hiện hành động "Săn thỏ" tổng cộng 5 lần để nhận được phần thưởng.
Các thẻ này đều là những thẻ vô cùng hữu dụng, vì thế nên hãy nghĩ đến những người chơi khác và chơi đẹp, và chỉ nhặt những gì bạn thực sự cần và có thể làm!

Trao Thẻ bài cho người chơi khác

Dẫn Truyện cũng cho phép bạn trao lại thẻ bài
Vật phẩm mình có cho người chơi khác. Tuy nhiên, việc này cũng cần phải có tính hợp lý trong nội dung câu chuyện. Nếu hai nhân vật không ở cùng chỗ, hoặc nếu vật phẩm được nói đến ở đây là một thứ gì đó trừu tượng, thì bạn cần phải suy xét kỹ lưỡng khi sử dụng chức năng này. Bởi nội dung truyện luôn là yếu tố hàng đầu.
Bạn có thể trao thẻ bài cho người khác khi đăng bài thực hiện hành động. Nhấn vào nút Kho thẻ ở editor, chọn Thẻ bài bạn muốn trao, sau đó nhấn nút Trao cho Người chơi khác.

Hủy Thẻ bài

Trong quá trình chơi, bạn có thể sẽ nhận thấy các thẻ bài mình nhận được trước đó không còn tỏ ra quá hữu dụng. Có thể là bạn đã chọn một tập bài
Động lực hoặc
Mục tiêu không thực sự ăn khớp với diễn biến hiện tại của câu chuyện nữa. Hoặc có thể bạn muốn hủy bỏ một tập bài
Vật phẩm nào đó.
Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể hủy bỏ những tập bài không mong muốn đó. Tại editor đăng bài hành động, bạn có thể nhấn nút Kho thẻ, chọn tập thẻ bài bạn muốn hủy, sau đó nhấn nút Hủy bỏ (chỉ áp dụng được với
Động lực,
Vật phẩm
Mục tiêu.)
Lưu ý là một nhân vật luôn luôn phải có một tập thẻ bài
Động lực, nên phải sẽ phải chọn một tập thẻ bài
Động lực mới khi một Phân cảnh mới bắt đầu.
Last modified 2yr ago