Thẻ ngẫu hứng
Cơ chế hoạt động của Thẻ ngẫu hứng
Thẻ ngẫu hứng tương đồng với các loại thẻ
Ưu điểm
Nhược điểm về mặt chức năng khi giải quyết thử thách. Tuy nhiên, điều khiến Thẻ ngẫu hứng khác biệt là loại thẻ này không cần được xác định khi bạn tạo nhân vật, và có thể được xác định bất cứ khi nào bạn cần trong quá trình chơi.
Mặc định, bạn sẽ bắt đầu với hai thẻ
Ưu điểm ngẫu hứng và hai thẻ
Nhược điểm ngẫu hứng. Các thẻ ngẫu hứng về cơ bản được để trống, và bạn sẽ điền vào các thẻ này khi nào bạn cần. Điều này sẽ giúp cho bạn bổ sung thêm những chi tiết quan trọng và hữu ích về nhân vật của bạn ngay trong quá trình chơi: một khả năng hay một lợi thế; một nhược điểm hay một nỗi sợ nào đó. Cơ chế này sẽ tỏ ra vô cùng hữu dụng bởi nó cho phép bạn tùy cơ ứng biến với nhân vật của mình để vượt qua những thử thách của câu chuyện.
Nhưng tất nhiên, bạn vẫn cần phải đảm bảo rằng những gì bạn viết ra với các thẻ ngẫu hứng cũng phải phù hợp với nhân cách và nằm trong tầm khả năng của nhân vật, sao cho thẻ tùy ý bạn viết ra phải hợp lý với nội dung. Bạn không thể tự nhiên cho Frodo trong Chúa tể những chiếc nhẫn bỗng dưng có khả năng hack máy tính thần sầu.
Nếu bạn đưa ra một thẻ bài ngẫu hứng không phù hợp, Người dẫn sẽ có quyền yêu cầu bạn sửa lại cho phù hợp.
Last modified 1yr ago
Copy link