Thực hiện & Sửa đổi Hành động
Viết và sửa các bài đăng hành động của nhân vật

Thực hiện Hành động

Editor đăng bài thực hiện Hành động
Sau khi bạn đã lựa chọn xong một thử thách và đã đặt xuống các thẻ bài mong muốn, bạn sẽ phải viết nội dung hành động cụ thể cho nhân vật. Đây chính là phần nội dung chính mô tả tâm tư và hành động của nhân vật, cũng như mô tả việc thử thách đã được vượt qua như thế nào.
Hãy nhớ rằng tất cả các tương tác thẻ bài mà bạn đưa ra đều cần phải tạo được sự hợp lý trong phần nội dung này. Hãy coi những thẻ bài đó là những gợi ý cách viết hỗ trợ cho bạn.
Last modified 2yr ago
Copy link