Vượt qua Thử thách
Các bước sử dụng thẻ bài để vượt qua thử thách

Lựa chọn một Thử thách

Bước đầu tiên khi thực hiện một hành động, đó là lựa chọn một thử thách. Mỗi hành động chỉ có thể hướng đến giải quyết một thử thách. Việc này sẽ giúp cho bạn tập trung nội dung của mình — cũng như hành động và tâm tư của nhân vật của bạn — vào một đối tượng và mục đích duy nhất. Bạn có thể chọn bất cứ thử thách nào chưa hoàn thành trong Phân cảnh này.

Chọn Thẻ bài

Quản lý thẻ bài trên editor bài đăng hành động
Bạn sử dụng thẻ bài nhân vật của mình để vượt qua thử thách của Phân cảnh. Mỗi thử thách trong Phân cảnh sẽ có một lượng điểm thử thách nhất định. Điểm càng cao thì thử thách càng khó. Mỗi thẻ bài bạn và những người chơi khác đưa ra để vượt qua thử thách sẽ ghi một điểm thử thách. Dẫn Truyện sẽ theo dõi điểm thử thách này.
Bạn chỉ có thể sử dụng nhiều nhất 03 thẻ bài
Ưu điểm hoặc
Nhược điểm ở mỗi Phân cảnh.
Bạn có thể đưa ra nhiều nhất ba thẻ bài mỗi Phân cảnh. Dẫn Truyện cũng sẽ theo dõi điều này.
Khi bạn đặt xuống một thẻ bài, thẻ bài đó coi như đã tiêu tốn. Một khi bạn đã sử dụng hết tất cả các thẻ bài
Ưu điểm
Nhược điểm, bạn sẽ có quyền được nhận lại một bộ thẻ mới thay thế những thẻ đó.

Đọc thêm: Kinh nghiệm xử lý thử thách

Last modified 1yr ago