Đặt thẻ & Giao thẻ
Các cách để trao thẻ cho người chơi sử dụng

Đặt thẻ

Dẫn Truyện cho phép bạn cung cấp hai loại thẻ để người chơi có thể nhặt lên và sử dụng khi họ cần. Nếu trong một phân cảnh, có một thứ gì đó giá trị (một loại vũ khí, một loại chìa khóa, một thông tin quan trọng nào đó, v.v.) mà người chơi có thể nhặt lên, thì đó chính là các thẻ
Vật phẩm.
Người chơi có thể sử dụng các thẻ
Vật phẩm này để vượt qua các thử thách. Tuy nhiên, lưu ý là các thẻ này chỉ có giá trị tính điểm để hoàn thành thử thách, chứ không giúp thay đổi kết quả thử thách.
Các thẻ bài vật phẩm cho phép người chơi nhặt lên
Tương tự, bạn cũng có thể đặt xuống các thẻ
Mục tiêu để người chơi có thể lựa chọn nhặt lên. Các thẻ này chính là các mục đích, hay "nhiệm vụ phụ" mà người chơi có thể chọn thi hành. Khi người chơi hoàn thành hết một mục tiêu, họ sẽ được thưởng một thẻ
Ưu điểm ngẫu hứng.
Lưu ý rằng, khi bạn đặt các thẻ bài xuống để người chơi có thể lựa chọn nhặt lên, mỗi loại thẻ bài bạn đặt xuống sẽ được tính là một tập bài. Mỗi khi một người chơi nhặt lên một loại thẻ bài, là họ đang nhặt lên một tập bài.
Bạn có thể hình dung số lượng thẻ bài trong một tập bài
Vật phẩm đại diện cho số lần sử dụng của vật phẩm đó trước khi vật phẩm bị tiêu hao. Tương tự, số lượng thẻ bài trong một tập bài
Mục tiêu đại diện cho số lần người chơi phải thực hiện mục tiêu đó trước khi họ được nhận thưởng.
Ví dụ: Bạn đặt xuống một tập bài
Súng lục x3. Điều này có nghĩa là người chơi nhặt tập bài này có thể sử dụng vật phẩm "Súng lục" này tổng cộng 3 lần.
Ví dụ: Bạn đặt xuống một tập bài
Săn thỏ x5. Điều này có nghĩa là người chơi nhặt tập bài này phải thực hiện hành động "Săn thỏ" tổng cộng 5 lần để nhận được phần thưởng.

Giao thẻ cho người chơi

Bạn cũng có thể giao trực tiếp thẻ
Vật phẩm
Mục tiêu cho người chơi, thay vì đợi họ nhặt lên. Cơ chế này trở nên hữu dụng nhất là khi bạn muốn thưởng cho người chơi vì một thành quả hay công sức nào đó của họ. Ví dụ, một bài đăng của một người chơi mô tả rằng nhân vật của họ đã hạ gục một tên hải tặc và đã đánh cắp được chùm chìa khóa của hắn như thế nào. Vậy thì trong trường hợp này, việc bạn nên làm là giao cho người chơi đó một thẻ bài
Chìa khóa.
Last modified 2yr ago