Viết phân cảnh
Về vấn đề viết để mô tả phân cảnh

Viết phân cảnh

Sau khi bạn (Người dẫn) đã đặt xuống các thẻ bài cần thiết cho phân cảnh, bạn sẽ phải viết một đoạn văn ngắn để mô tả và tạo tiền đề cho phân cảnh. Đoạn mô tả này cũng chính là nội dung diễn biến của phân cảnh, và vì thế nên phần mô tả này cần có sự liên quan trực tiếp đến các thẻ bài đã được đặt xuống.
Text Editor của Dẫn Truyện hỗ trợ WYSIWIG và Markdown
Dẫn Truyện cũng hỗ trợ cho bạn một bộ editor WYSIWIG cơ bản, cùng với công cụ Markdown để giúp bạn tự do thể hiện nhiều loại nội dung nhất có thể cho bài đăng của mình.

Sửa phân cảnh

Sau khi bạn đã đăng một phân cảnh, bạn vẫn có thể sửa được một số yếu tố của phân cảnh vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn có thể tùy ý chỉnh sửa lại đoạn văn mô tả phân cảnh. Tuy nhiên, bạn không thể sửa lại các thẻ bài đã đặt xuống nếu như đã có người chơi tương tác với chúng.
Nếu bạn có ý định chỉnh sửa một phân cảnh, chúng tôi khuyến nghị bạn làm điều đó càng sớm càng tốt trước khi một ai đó hành động để tránh tạo sự bức xúc.
Last modified 2yr ago