Dẫn dắt câu chuyện

Giới thiệu các cách khác nhau để Quản trò quản lý truyện sau khi phân cảnh đã bắt đầu

Vai trò chính của Người dẫn trong phân cảnh là dẫn dắt câu chuyện và đảm bảo rằng trải nghiệm chơi của những người tham gia, cũng như trải nghiệm đọc của những theo dõi, là tốt nhất. Các trang sau đây sẽ mô tả các công cụ hỗ trợ Người dẫn trong công tác này.