Tiếp nối & Kết thúc Phân cảnh
Dẫn dắt câu chuyện như thế nào sau khi phân cảnh đã bắt đầu

Tiếp nối Phân cảnh

Bạn có thể tiếp nối một Phân cảnh vào bất cứ lúc nào bằng cách nhấn nút Tiếp nối Phân cảnh. Đó có thể là khi Người chơi đang cần một câu trả lời quan trọng từ một nhân vật do bạn điều khiển, hay là khi bạn quyết định đẩy diễn biến hiện tại của câu chuyện đi xa hơn, hoặc bạn cần phải cung cấp một thứ gì đó cần thiết cho Người chơi. Việc tiếp nối Phân cảnh là việc bạn nên làm đều đặn để giữ được nhịp độ của truyện cũng như giữ cho trải nghiệm luôn được thú vị.
Khi tiếp nối một Phân cảnh, bạn có thể chỉ đơn giản là mô tả các hành động hay tình huống, hoặc bạn cũng có thể tạo ra thêm các thử thách (miễn là số lượng điểm thử thách của Phân cảnh chưa đạt đến giới hạn) hay đưa ra thêm các thẻ bài cho Người chơi.

Kết thúc Phân cảnh & Bắt đầu Phân cảnh tiếp theo

Một khi Người chơi đã vượt qua tất cả các thử thách của một Phân cảnh, thì Phân cảnh đó có thể kết thúc bằng cách nhấn vào nút Kết thúc Phân cảnh. Việc kết thúc một Phân cảnh sẽ "khóa" Phân cảnh đó lại và không người chơi nào có thể tiếp tục đăng bài vào Phân cảnh đó nữa (và tất nhiên với Quản trò cũng vậy.)
Quản trò sẽ đăng một bài viết cuối cùng với một đoạn mô tả ngắn để kết thúc Phân cảnh. Tại đây, bạn cũng có thể giao tặng thẻ bài cho một số Người chơi cụ thể, trong trường hợp bạn muốn thưởng cho họ một thứ gì đó nhờ thành quả họ đã đạt được trong Phân cảnh.
Bạn cũng có lựa chọn kết thúc sớm một Phân cảnh, kể cả khi các thử thách chưa được hoàn thành, nếu bạn cảm thấy cần thiết. Tuy nhiên đây là điều bạn nên hạn chế, và chỉ sử dụng trong trường hợp bất khả kháng.
Một khi Phân cảnh kết thúc, bạn có thể bắt đầu một Phân cảnh mới bất kỳ lúc nào.
Last modified 1yr ago