Yêu cầu sửa
Về cơ chế cho phép Quản trò yêu cầu Người chơi sửa bài

Yêu cầu người chơi chỉnh sửa

Nếu bạn cảm thấy bài đăng của một người chơi không hợp lệ hay không phù hợp với nội dung diễn biến truyện, thì bạn (với tư cách Quản trò) có thể yêu cầu người đó sửa lại. Có thể họ đã đi quá xa trong phần mô tả kết quả thử thách, hay họ đang không thể hiện đúng tính cách của nhân vật của họ, hoặc hành động của nhân vật không phù hợp với bối cảnh của câu chuyện.
Khi bạn nhấn nút Yêu cầu sửa, bài đăng đó sẽ được đánh dấu biểu tượng đỏ, và người đăng bài sẽ được gửi một thông báo yêu cầu sửa. Bạn cũng có thể (và nên) cung cấp một lời nhắn ngắn riêng tư gọn để giúp họ nắm rõ được vì sao bài đăng của họ cần phải sửa và họ cần sửa những gì.
Người đăng bài sau đó sẽ có thể sửa lại nội dung bài đăng của họ. Họ cũng có thể thay đổi các thẻ bài họ đã sử dụng, nhặt lên hoặc chuyển giao cho người khác, miễn là những thay đổi đó không gây ra xung đột với các hành động mà những người chơi khác đã thực hiện.
Last modified 1yr ago
Copy link