Cài đặt & Thiết lập cơ bản

Giới thiệu & Hướng dẫn sử dụng Phòng chờ

Mỗi một phòng chơi trong Dẫn Truyện đều có một Phòng chờ. Đây là màn hình đầu tiên mà tất cả mọi người sẽ nhìn thấy khi họ lần đầu bước vào phòng chơi của bạn. Giao diện này sẽ hiển thị tất cả những thông tin người đọc cần biết về phòng chơi này, cũng như bao gồm cả những yếu tố giúp tạo ấn tượng cho phòng chơi. Vì lý do đó, hãy chăm chút về mặt trình bày cho Phòng chờ cho thật tốt!

Tổng quan một phòng chờ cơ bản

Màn hình Cài đặt

Quay trở lại với quy trình khởi tạo Phòng chơi. Sau khi lựa chọn Bối cảnh, bạn sẽ được dẫn đến màn hình Cài đặt. Đây là màn hình thiết lập các thông tin, các thông số và các quy luật của phòng chơi này. Các thông tin bạn nhập vào ở màn hình này sẽ được hiển thị ở Phòng chờ.

Thiết lập cơ bản

Về mặt trình bày, bạn có thể thay đổi những yếu tố thuộc về Thiết lập cơ bản sau:

  • Ảnh cover: Giới hạn dung lượng 1MB. Ảnh cover nhằm để tạo ấn tượng ban đầu với những người mới bước chân vào phòng chờ, nên Dẫn Truyện khuyên bạn hãy chọn ảnh tối ưu với dung lượng cho phép!

  • Ảnh thumbnail*: Giới hạn dung lượng 500KB. Ảnh thumbnail sẽ xuất hiện cùng với tên truyện trong màn hình Danh sách Phòng chơi.

  • Tiêu đề: Giới hạn 50 ký tự.

  • Mô tả: Bao gồm tất cả những thông tin liên quan đến nội dung của truyện, về bối cảnh, về tình huống, tiền đề, các nhân vật và các cốt truyện phụ, v.v. Hãy cố gắng cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt trong mục này để truyện của bạn trở nên có chiều sâu và cuốn hút hơn.

*Phòng chơi miễn phí sẽ không được upload ảnh thumbnail riêng. Phòng chơi trả phí sẽ cho phép upload ảnh thumbnail riêng.

Ngoài các yếu tố về mặt trình bày, bạn cũng cần phải tùy chỉnh một số những thông số và quy luật khác của phòng chơi tại màn hình này. Chi tiết ở các trang tiếp theo.

Đọc thêm