Thiết lập cộng đồng
Hướng dẫn thiết lập độ dài của truyện

Quyền sở hữu

Dẫn Truyện là một trò chơi xoay quanh sự sáng tạo bằng cách hợp tác và chia sẻ giữa nhiều người. Những người chơi Dẫn Truyện sử dụng những thế giới đã được tạo sẵn để từ đó tạo nên những câu chuyện mới. Người quản trò sẽ khởi tạo một truyện mới và tạo sẵn các thẻ người chơi. Người dẫn truyện sẽ dẫn dắt câu chuyện, đưa người chơi qua những phân cảnh, gặp mặt những nhân vật và các sự kiện. Người chơi sẽ tạo ra nhân vật và những thẻ bài của riêng mình và tham gia để kể chuyện dưới góc nhìn của nhân vật đó. Tất cả mọi người sẽ làm việc cùng nhau, dựa trên những ý tưởng, những tương tác của nhau để kể một câu chuyện. Đây là điều khiến cho Dẫn Truyện trở nên độc đáo. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là chúng ta cần có những chính sách hợp lý về quyền tác giả và quyền sử dụng nội dung.
Bảng thiết lập quyền sở hữu nội dung truyện tại giao diện Cài đặt
Để làm rõ hơn cũng như để đơn giản hóa vấn đề này, giúp cho người chơi có thể tập trung vào việc sáng tạo, Dẫn Truyện cung cấp một số loại giấy phép sử dụng khác nhau. Mỗi giấy phép sẽ xác định những quyền sở hữu, sử dụng và xóa bỏ khác nhau với những người tham gia vào phòng chơi, cũng như các bên thứ ba khác. Nếu một truyện được dựa trên một bối cảnh có sẵn, thì điều đó cũng sẽ ảnh hưởng tới các quyền này.
Các loại giấy phép bao gồm:
Phòng chơi miễn phí sẽ cố định ở loại giấy phép Chung. Phòng chơi trả phí sẽ cho phép tuỳ chọn giấy phép sở hữu.

Điều khoản chi tiết

Bạn có thể đọc các điều khoản chi tiết của từng loại giấy phép tại trang Giấy phép sở hữu nội dung.

Từ khóa

Bạn có thể cung cấp một số từ khóa (nhiều nhất 10 từ khóa) cho phòng chơi này để những người khác có thể dễ dàng tìm kiếm được phòng chơi hơn. Thiết lập này là không bắt buộc.
Hiện chưa có tính năng Từ khoá.

Nội dung người lớn

Nếu cảm thấy nội dung của Truyện không phù hợp với lứa tuổi vị thành niên, vui lòng bật thiết lập này để cảnh báo trước. Người dùng khi tham gia vào một phòng chơi có nội dung người lớn sẽ được cảnh báo trước.
Last modified 1yr ago