Thiết lập Phòng chơi
Các lựa chọn thiết lập trò chơi tại màn hình Cài đặt

Phong cách chơi

Bảng thiết lập phong cách chơi trên giao diện Cài đặt
Thiết lập này để báo hiệu cho người đọc biết phong cách chơi của phòng chơi này sẽ tập trung vào viết lách nhập vai hay sẽ tập trung vào tương tác với các cơ chế game hơn.
Thiết lập này cũng quyết định số lượng thẻ bài mỗi loại mà bạn sở hữu khi bắt đầu game cũng như giới hạn số lượng thẻ bài mà bạn có thể sử dụng trong mỗi phân cảnh. Chi tiết như sau:
Đầu mục
Tập trung game
Cân bằng
Tập trung viết
Số lượng thẻ mỗi người chơi có thể sử dụng mỗi phân cảnh
5
3
2
Số lượng thẻ
Ưu điểm mỗi người
3
2
1
Số lượng thẻ
Ưu điểm ngẫu hứng mỗi người
3
2
1
Số lượng thẻ
Nhược điểm mỗi người
3
2
1
Số lượng thẻ
Nhược điểm ngẫu hứng mỗi người
3
2
1
Phòng chơi miễn phí sẽ cố định ở Phong cách chơi Cân bằng. Phòng chơi trả phí sẽ cho phép tuỳ chọn Phong cách chơi.

Độ dài Truyện

Thiết lập quan trọng tiếp theo bạn sẽ thấy ở màn hình Cài đặt đó là Độ dài Truyện.
Bảng thiết lập độ dài truyện tại giao diện Cài đặt
Học tập theo mô hình tam đoạn được sử dụng bởi rất nhiều những nhà văn và nhà biên kịch tài năng và nổi tiếng, mỗi truyện trong Dẫn Truyện sẽ được chia ra làm ba phần, mỗi phần có một số lượng phân cảnh nhất định. Một thanh tiến trình ở dưới đáy màn hình của bạn sẽ giúp bạn nắm được vị trí hiện tại cũng như là tiến trình hiện tại của truyện.
Bạn có thể lựa chọn một trong ba mẫu truyện có sẵn, hoặc tự xác định số lượng phân cảnh trong mỗi phần truyện của bạn nếu muốn:
    Truyện ngắn: Đây là thiết lập mặc định. Phù hợp để kể một câu chuyện ngắn và làm quen với viết lách cũng như các cơ chế của Dẫn Truyện. (2-3-1)
    Truyện ngắn dài: Độ dài lớn hơn, đòi hỏi người tham gia phải có nhiều kinh nghiệm hơn với Dẫn Truyện. (3-6-3)
    Tiểu thuyết: Đây là một truyện rất dài, với nhiều những hệ quả lớn. Yêu cầu người tham gia phải có rất nhiều kinh nghiệm cũng như phải gắn bó lâu dài với truyện. (4-8-4)
    Tuỳ chọn: Tuỳ ý chọn lựa số lượng phân cảnh bạn muốn trong mỗi phần.
Phòng chơi miễn phí sẽ cố định ở độ dài Truyện ngắn (2-3-1). Phòng chơi trả phí sẽ cho phép tuỳ chọn độ dài.

Tốc độ chơi

Bảng thiết lập thông tin về tốc độ chơi yêu cầu của phòng chơi tại giao diện Cài đặt
Thiết lập này để thể hiện cho người đọc hiểu được tốc độ chơi mà phòng chơi này yêu cầu ở mỗi người chơi là như thế nào trước khi họ có ý định tham gia hoặc có ý định theo dõi truyện này.

Giới hạn từ

Bảng thiết lập giới hạn số lượng từ tại giao diện Cài đặt
Thiết lập này để bạn xác định giới hạn số lượng từ mà những người tham gia có thể viết trong bài đăng của mình. Bạn có thể tùy chọn số lượng hoặc lựa chọn không đặt ra giới hạn nào.
Phòng chơi miễn phí sẽ cố định theo giới hạn Mặc định. Phòng chơi trả phí sẽ cho phép tuỳ chọn giới hạn từ.

Đọc thêm

Last modified 1yr ago