Mời người tham gia

Giới thiệu các cách khác nhau để tuyển thêm người tham gia vào phòng chơi

Khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu mời những người chơi khác vào tham gia phòng chơi cùng bạn, Dẫn Truyện sẽ cung cấp cho bạn ba phương thức khác nhau để làm việc đó. Bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào và có thể mời bất cứ ai, kể cả nếu họ chưa phải là người dùng Dẫn Truyện!

  • Mời trực tiếp là cách đơn giản nhất để mời người chơi khác vào phòng chơi. Bạn có thể gửi lời mời cho bạn bè hãy những người quen biết chỉ với một vài cú nhấp chuột.

  • Chia sẻ sẽ cho phép bạn quảng bá phòng chơi của mình lên mạng xã hội, website và các kênh truyền thông khác.

  • Đăng tuyển dụng sẽ cho phép phòng chơi của bạn được hiển thị lên danh sách phòng chơi Cần tuyển người tại giao diện Danh sách phòng chơi.

Các phương pháp này sẽ được nêu cụ thể trong những trang tiếp theo.

Các lựa chọn mời người tham gia hiện tại chưa có trong bản thử nghiệm Alpha. Mỗi phòng chơi vẫn sẽ có một URL riêng để bạn có thể gửi cho bạn bè tham gia cùng hoặc theo dõi.