Đăng tuyển dụng

Về phương thức Đăng tuyển dụng

Nếu phòng chơi của bạn ở trạng thái Công cộng, phòng chơi của bạn sẽ được hiển thị trên trang Danh sách Phòng chơi cùng với các Phòng chơi cùng trạng thái. Đây là nơi những người dùng Dẫn Truyện tìm những phòng chơi mới và phù hợp với mình để tham gia.

Khi một người nhấn vào phòng chơi của bạn, họ sẽ nhìn thấy giao diện Phòng chờ. Tại đây họ có thể xem phần mô tả, các thiết lập cũng như các nhân vật và thẻ bài hiện có của phòng chơi trước khi quyết định xem họ có muốn tham gia hay không.